Smart Grid Flevoland

Dé oplossing voor duurzame energie in de regio

Equance Drone 72

Vraag en aanbod samenbrengen

De energiemarkt verandert in sneltreinvaart. Er is een disbalans tussen vraag en aanbod van groene energie: bij veel zon en wind wordt er in Nederland méér energie geproduceerd dan dat er vraag naar is. Dat levert problemen op met het net. Zwaardere netwerken bieden een oplossing, maar zijn erg duur en kosten veel tijd om te worden gebouwd. Smart Grid Flevoland biedt dé oplossing voor duurzame energie in Flevoland.

SGF 30

Wat is een Smart Grid?

Smart Grid Flevoland is een modern elektriciteitsnetwerk dat de vraag en aanbod van energie in evenwicht brengt. We brengen centrale en decentrale producenten in Flevoland bij elkaar en faciliteren duurzame opwekinstallaties, energieopslag en energietoepassingen. Daarnaast zorgen we voor de benodigde flexibilisering van de energievoorziening van de aangesloten partijen.

Dat ziet er zo uit:

  • We combineren meerdere zonne- en windparken
  • We verkennen de mogelijkheden van waterstof
  • We maken kortdurende en langdurige energieopslag mogelijk

Huidige aansluitingen

Door diverse opwekinstallaties slim te clusteren én te combineren met energieopslag wordt Smart Grid Flevoland optimaal en efficiënt benut. Het aantal kWh dat wordt opgewerkt staat gelijk aan het jaarlijkse verbruik van minimaal 160.000 huishoudens. Op dit moment bestaat Smart Grid Flevoland uit de volgende aansluitingen:

  • 514.394 zonnepanelen
  • 37 windmolens
  • 2 MW-batterijen

Meer weten?

Heb je vragen of wil je de mogelijkheden verkennen die Smart Grid Flevoland je bieden? We komen graag met je in contact! Lisa de Lange - van Beveren is bereikbaar voor vragen over Smart Grid Flevoland.

Neem contact op: