Maatschappelijke waarde

Marco Peters Equans Smartgrid Flevoland 53

Snelle realisatie, lagere maatschappelijke kosten

Binnen het Smart Grid Flevoland laten we zien dat we de zon, wind en opslag veel sneller kunnen integreren tegen circa 50% lagere maatschappelijke kosten. Dit doen wij door:

  • 2-3 keer zo efficiënt gebruik te maken van de infrastructuur en schaarse grondstoffen.
  • Sneller te handelen met minder tijdrovende procedures door samenwerking en regie.
  • Samen met onze aangesloten partijen het gehele Smart Grid Flevoland te ontwikkelen en te betalen, zonder dat we publiek geld nodig hebben.
  • Een ideaal ecosysteem te creëren waar duurzame opwek, opslag en conversie 100% tot hun recht komen.

Voor gemeenten in Flevoland betekent dit meer draagvlak en ook letterlijk ruimte voor de energietransitie. Doordat we zonne- en windparken uit het lokale elektriciteitsnet halen en clusteren op het regionale hoogspanningsnet is er lokaal meer ruimte voor zon op dak, kleinschalige wind en andere lokale afnemers en initiatieven.

Marco Peters Equans Smartgrid Flevoland 67Klein
Marco Peters Equans Smartgrid Flevoland 20 PS

Een duurzame omgeving voor iedereen

Smart Grid Flevoland is onder andere in het leven geroepen om de regionale duurzaamheidsdoelen te behalen. Door het slim clusteren van zonne- en windparken binnen ons netwerk maken we ruimte vrij in het reguliere elektriciteitsnet, zodat er meer ruimte komt voor lokale initiatieven als zonnedaken. We ontzorgen dáár waar de publieke netbeheerder door beperkte middelen of prioritering niet tijdig kan voorzien in het bieden van aansluitcapaciteit. Hier ontstaat een unieke kans voor publiek-private samenwerking.

 

Meer weten?

Heb je vragen of wil je de mogelijkheden verkennen die Smart Grid Flevoland je bieden? We komen graag met je in contact! Lisa de Lange - van Beveren is bereikbaar voor vragen over Smart Grid Flevoland.

Neem contact op: